Geschiedenis

Geschiedenis

Het herenhuis met kasteelallures werd door architect Pieter van Kerkhove in neotraditionele stijl ontworpen. Het ontwerp uit 1880 werd gepubliceerd in L’Emulation en beantwoordt grotendeels aan de huidige situatie (zie copie hiervan in de inkomhal)

Het voormalig herenhuis werd opgetrokken rond 1880 -1881 door Leopold Gorus-De Block,vader van Pieter Gorus, de bekende kunstschilder, die het gebruikte als directeurswoning van de textielfabriek, welke opgericht werd door zijn schoonvader.

Na faling van de textielfabriek kwam het gedeelte met het kasteeltje in handen van notaris Van Dorpe die ook de woning aan de straat als bureel liet oprichten.

Het domein veranderde nog enkele malen van eigenaar, die allen het notarisambt bekleedden, tot het in 1958 eigendom werd van De Wolf-De Proft , de ouders van de huidige eigenares.

In de volksmond was de woning gekend als ’het klein kasteeltje’, ‘Le chalet du boulevard’of ’t kasteeltje van Van Helmelrijck’ en later ‘ Torenhof’ naar de tea-room die er tot voor enkele jaren werd uitgebaat door de eigenaars. Na enkele jaren als privéwoning te hebben dienst gedaan blijft Torenhof bestaan, nu als Bed & Breakfast.

Heb je een vraag voor ons?

Contacteer ons